Μεταβρεφικό

Μεταβρεφικό
2 - 3 ετών

Στην παρέα του μεταβρεφικού τμήματος συνεχίζεται το μεγάλωμα των παιδιών. Με πολύ αγάπη και κατανόηση γίνονται οι πρώτες επισκέψεις στην τουαλέτα για απαλλαγή από την πάνα.
– Ενθαρρύνονται τα παιδιά για αυτοεξυπηρέτηση
– Παροτρύνονται για ανάπτυξη του λόγου
– Νοιάζονται για τους φίλους τους
– Αναπτύσσουν συναισθήματα
Τα παιχνίδια και τα υλικά κατασκευών τους δείχνουν το δρόμο για ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας.

Στόχος του τμήματος είναι να δωθούν ερεθίσματα ανάπτυξης των παιδιών και να επαινούνται για την κάθε προσπάθειά τους.

Δραστηριότητες

-Ελεύθερο παιχνίδι που δίνει ερεθίσματα συναναστροφής – παρέας
-Ανάπτυξη λόγου μέσα από το τραγούδι και τα παραμύθια
-Κατασκευές με υλικά που δημιουργούν εικόνες αφής
-Αγγλικά τραγούδια