Νήπια

Νήπια
5 - 6 ετών

Η παρέα των νηπίων έχει την ευκαιρία να αναπτύξει γνώσεις μέσα από βιωματικά θέματα , βιωματικά παιχνίδια και δράσεις.

Τα ερεθίσματα για αυτονομία, ενδυνάμωση και απόκτηση γνώσεων για το κάθε παιδί ανήκουν στην καθημερινότητα του προγράμματος στο Μικρό Πόνυ, με παιδαγωγικό υλικό παιχνίδια αυτοεξυπηρέτησης, έκφρασης λόγου και κίνσησης, γραφή και ανάγνωση.

Δραστηριότητες

– Βιωματικές επισκέψεις
– Ύλη γραφής και αριθμών
– Προετοιμασία και οργάνωση παραστάσεων
– Παιχνίδια ομαδικά και παραδοσιακά
– Εκφράσεις συζητήσεις αγγλικές